ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ (ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΑΜΑ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Αποστολή της εταιρείας είναι  να συμβάλει, με τη συνδρομή του προσωπικού της, στην καλύτερη και ασφαλέστερη κάλυψη των αναγκών στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρότητα και σεβασμό προς το ύψιστο αγαθό της υγείας.

 

ΟΡΑΜΑ:

Η σταθερή ανέλιξη της εταιρείας και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε παγκόσμιο επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με την ανάπτυξη και δημιουργία νέων υλικών και ιατρικών προϊόντων, μέσω της ενημέρωσης και συμμετοχής των συνεργατών μας σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις. Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων υψηλής ποιοτικής στάθμης καθώς και η ικανοποίηση των εργαζομένων μας αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:
Η εύρεση νέων πρωτοποριακών προϊόντων που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ιατρικής επιστήμης, δίνοντας έμφαση σε ποιοτικά ιατρικά είδη με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα του ασθενή. Η υψηλή ανταγωνιστικότητα και η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κόστους στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας, απαιτούν εναλλακτικές, σύγχρονες, ανταγωνιστικές και αποδοτικές λύσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών προιόντων.

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu