Εξεταστικά μη αποστειρωμένα προ-πουδραρισμένα γάντια
Details

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα προ-πουδραρισμένα γάντια από 100% φυσικό latex

  •  Vestibulum - 70%
  •  Morbi consectetur - 50%
  •  Categories : Sed / Quis / Metus
  •  Author : Mauris
  •  WebSite: www.your_web.com
Details

Είναι κατασκευασμένα από 100% φυσικό LATEX, και προστατεύουν τον ασθενή και για τον χρήστη από μολύνσεις.  Έχουν ελεγχθεί και πληρούν απόλυτα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 σχετικά με τον έλεγχο ανίχνευσης οπών. Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3  και κατά αυτό τον τρόπο  μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους που προέρχονται από ουσίες που ελευθερώνονται  από αυτά. 

Κατασκευάζονται και προσφέρονται στα μεγέθη:

α) Πολύ μικρό (EXTRA SMALL)

β) Μικρό    (SMALL)

γ)  Μεσαίο   (MEDIUM)

δ) Μεγάλο   (LARGE)

ε) Πολύ Μεγάλο (EXTRA LARGE)

Είναι πουδραρισμένα με ειδική σκόνη MAIZE STARCH, ομοιόμορφα κατανεμημένη και δεν δημιουργεί προβλήματα σ’ αυτόν που τα χρησιμοποιεί (αλλεργία).  (Ουδέποτε χρησιμοποιείται πυριτικό μαγνήσιο). Η πούδρα είναι κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένη ώστε να μην υπάρχουν συσσωρεύματα αμύλου, με την μικρότερη δυνατή ποσότητα    Βιοαπορροφήσιμου Αμύλου εξωτερικά και μεγαλύτερη εσωτερικά. Έχουν την μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στο τράβηγμα, στο σχίσιμο, στο τρύπημα, στη θραύση.  Περιορίζουν εντελώς τις περιπτώσεις διάτρησης από βελόνες ή λεπτά τεμάχια οστών.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 100 τεμαχίων και σε κούτες των 1000 τεμαχίων. Φέρουν σήμανση CE MARK.

 

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu