Νιτριλίου γάντια χωρίς πούδρα
Σύντομη Περιγραφή

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα

Πλήρης Περιγραφή

 

Είναι κατασκευασμένα από 100% φυσικό LATEX, χωρίς πούδρα, και προστατεύουν τον ασθενή και για τον χρήστη από μολύνσεις.   Έχουν ελεγχθεί και πληρούν απόλυτα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-1 σχετικά με τον έλεγχο ανίχνευσης οπών. Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-2 και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 455-3  και κατά αυτό τον τρόπο  μειώνουν στο ελάχιστο τους βιολογικούς κινδύνους που προέρχονται από ουσίες που ελευθερώνονται  από αυτά. 

Κατασκευάζονται και προσφέρονται στα μεγέθη:

α) Πολύ μικρό (EXTRA SMALL)

β) Μικρό    (SMALL)

γ)  Μεσαίο   (MEDIUM)

δ) Μεγάλο   (LARGE)

ε) Πολύ Μεγάλο (EXTRA LARGE)

Δεν είναι πουδραρισμένα.

Έχουν την μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στο τράβηγμα, στο σχίσιμο, στο τρύπημα, στη θραύση.  Περιορίζουν εντελώς τις περιπτώσεις διάτρησης από βελόνες ή λεπτά τεμάχια οστών.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 100 τεμαχίων και σε κούτες των 1000 τεμαχίων.

Φέρουν την σήμανση CE MARK.

 

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu