Σύριγγες εγχυτών
Σύντομη Περιγραφή

Σύριγγες για εγχυτή αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου και αγγειογράφου 150 & 200 ml.

Πλήρης Περιγραφή

Σύριγγες για εγχυτή αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου και αγγειογράφου 150 & 200 ml με σωληνάκι ταχείας πλήρωσης και προέκταση σύνδεσης με τον εξεταζόμενο κ.ο.κ.

 

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu