Ταινία δια του θυροειδούς τρήματος για ακράτεια ούρων
Σύντομη Περιγραφή

STEEMA DUAL TOT ταινία για τεχνική IN-OUT & OUT-IN δια του θυροειδούς τρήματος

Πλήρης Περιγραφή

Το προσφερόμενο υλικό με την εμπορική ονομασία STEEMA DUAL TOT SYSTEM ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας από προσπάθεια μέσω της τοποθέτησης της ταινίας ελεύθερης τάσης από το θυροειδές τρήμα (transobturator approach).

Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου υλικού είναι ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο ανάμεσα σε όλες τις ταινίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων και δίνει στον γιατρό να επιλέξει την τεχνική Inside Outside (από έσω προς τα έξω) ή αντίστροφα (από έξω προς τα μέσα).Το σετ αποτελείται από:

1. Πλέγμα κατασκευασμένο από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με πόρους μεγάλης διαμέτρου που επιτρέπουν την ανάπτυξη ιστών και μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μικροβίων και ως εκ τούτου απόρριψης από τον οργανισμό. Το πλέγμα/ταινία έχει μικρή ελαστικότητα επιτρέποντας την ακριβή τοποθέτησή του και επιβεβαιώνει την τεχνική χωρίς τάση. Οι άκρες της ταινίας είναι κομμένες με λέιζερ και δεν υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί «γρέζι» στη ταινία.

2. Δύο ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ βελόνες ημίκυρτες με διάμετρο 3mm, η μικρότερη της αγοράς για να μην τραυματίζει- στο σημείο που κάνει διάτρηση των ιστών. H ανατομικότητα των βελονών προσφέρει ευελιξία και καλύτερο έλεγχο των βελονών και σε συνδυασμό με τη βάση των βελονών που επιτρέπει την αντιστροφή της βελόνας, κάνει την επέμβαση πιο εύκολη και ελεγχόμενη.

3. Στα άκρα της ταινίας υπάρχουν εκατέρωθεν ράμματα για την τοποθέτησή της στις βελόνες και την ομαλή εισαγωγής της. Πρόσθετα τα 2 άκρα της ταινίας έχουν κωνική μορφή τύπου διαστολέων για την εύκολη προσπέλαση της ταινίας διαμέσου του θυροειδούς τρήματος. Η ταινία διαθέτει αμφότερα άκρα που προστατεύονται από διαφανές πλαστικό κάλυμμα για να μην τραυματίζεται η ανατομική περιοχή κατά την τοποθέτησή της. Με το πέρας της διαδικασίας αυτά αποσύρονται από την ταινία ενώ τα προεξέχοντα άκρα κόβονται στο επιθυμητό σημείο από τον ιατρό και το παραμένων άκρο της ταινίας μπαίνει υποδορίως.

4. Ιδιαίτερο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί το αποσπώμενο τμήμα στο κέντρο της ταινίας που χρησιμεύει, αφενός για το κεντράρισμα/ευθυγράμμιση της ταινίας στο μέσο της ουρήθρας και αφετέρου για την αποφυγή διπλώματος της ταινίας (να περιτυλιχθεί κατά τον διαμήκη άξονά της)και την διατήρηση/επαναφορά του αρχικού πεπλατυσμένου παραλληλόγραμμου σχήματός της. 

Αποτελεί τελευταίας γενεάς ταινία για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια (Stress Urinary Incontinence).

Video με χειρουργική τεχνική IN-OUT

Video με χειρουργική τεχνική OUT-IN

​Πρόσθετες πληροφορίες για το STEEMA DUAL TOT

 

 

 

Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu