Εξεταστικά Γάντια

Εξεταστικά αποστειρωμένα γάντια

Εξεταστικά αποστειρωμένα γάντια από 100% φυσικό latex
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα προ-πουδραρισμένα γάντια

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα προ-πουδραρισμένα γάντια από 100% φυσικό latex
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα χωρίς πούδρα γάντια

Εξεταστικά μη αποστειρωμένα υποαλλεργικά γάντια από 100% φυσικό latex
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu