Ουρολογία

ANCORIS σύστημα POP

Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης κολπικού κολοβώματος
Αρχείο
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

VANTRIS™

Ενέσιμο εμφύτευμα για την αντιμετώπιση της κυστεοουρητηρικής πλαινδρόμισης VUR
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Ηλεκτρόδια ρεζεκτοσκοπίου

Ηλεκτρόδια ρεζεκτοσκοπίου 24 Fr
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Ορχικές προθέσεις σιλικόνης

N&S™ ορχικές προθέσεις σιλικόνης
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πεϊκές προθέσεις

TUBE™ πεϊκές προθέσεις
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα διόρθωσης κυστεοκήλης και αντιμετώπισης ακράτειας ούρων από προσπάθεια

NAZCA TC™ πλέγμα για την αντιμετώπισης κυστεοκήλης και τον έλεγχο της ακράτειας ούρων από προσπάθεια​
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu