Επιδεσμικό Υλικό

Αιμοστατικές γάζες από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (OC) πυκνής ύφανσης

Αιμοστατικές απορροφήσιμες γάζες από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (OC) πυκνής ύφανσης
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Αιμοστατική γάζα Fibrillar

Αιμοστατική γάζα από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη (ORC) 7 στρώσεων
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Αιμοστατική γάζα αναγεννημένης οξειδωμένης κυτταρίνης

Αιμοστατικές απορροφήσιμες γάζες από αναγεννημένη οξειδωμένη κυτταρίνη (ORC)
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Αιμοστατική γάζα αναγεννημένης οξειδωμένης κυτταρίνης πυκνής ύφανσης

Αιμοστατικές απορροφήσιμες γάζες από αναγεννημένη οξειδωμένη κυτταρίνη (ORC) πυκνής ύφανσης
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C) Fibrillar.

Αιμοστατική γάζα από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (O.C) πολυστρωματική.
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Αιμοστατική γάζα οξειδωμένης κυτταρίνης

Αιμοστατικές απορροφήσιμες γάζες από 100% οξειδωμένη κυτταρίνη (OC)
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu