Συστήματα Παροχέτευσης

Βαλβίδες Heimlich

Βαλβίδες Heimlich μονού τύπου
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Καθετήρες θώρακος

Καθετήρες θώρακος όλων των τύπων και μεγεθών
Αρχείο
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Παροχετεύσεις θώρακα 1 θαλάμου

Παροχετεύσεις θώρακα Bullau 1 θαλάμου
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Παροχετεύσεις θώρακα 2 θαλάμων με μονάδα μετατροπής σε 3 θαλάμων

Παροχετεύσεις θώρακα Bullau 2 θαλάμων με δυνατότητα σύνδεσης με φορητή μονάδα αναρρόφησης
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Παροχετεύσεις θώρακα 3-4 θαλάμων ξηρού ελέγχου αναρρόφησης

Ξηρό σύστημα παροχέτευσης θώρακα Bullau 3-4 θαλάμων
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Παροχετεύσεις θώρακα 3-4 θαλάμων με μηχανικό έλεγχο της αναρρόφησης

Παροχετεύσεις θώρακα 3-4 θαλάμων ρύθμισης της αρνητικής πίεσης της αναρρόφησης με μηχανική βαλβίδα
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2 3
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu