Πρόπτωση Πυελικού εδάφους

Πλέγμα διόρθωσης κυστεοκήλης και αντιμετώπισης ακράτειας ούρων από προσπάθεια

Πλέγμα NAZCA TC™ για την αντιμετώπισης κυστεοκήλης και τον έλεγχο της ακράτειας ούρων από προσπάθεια​
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα διόρθωσης κυστεοκήλης μονής τομής, αραιής πλέξης με διακριτά μέτρα ελαστικότητας

Πλέγμα CALISTAR S™ αραιής πλέξης για τη διόρθωση κυστεοκήλης και παθησεων πυελικού εδάφους
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα διόρθωσης ορθοκήλης

Πλέγμα NAZCA R™ για την αντιμετώπισης της ορθοκήλης και των ελαττωμάτων του πυελικού εδάφους
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα ιεροκολποπηξίας και διόρθωσης παθήσεων πυελικού εδάφους

Πλέγμα EXIA για ιεροκολποπηξία και αντιμετώπιση των παθήσεων του πυελικού εδάφους.
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα μονής τομής για διόρθωση πρόπτωσης πυελικών δομών- apical POP

Πλέγμα SPLENTIS για την διόρθωση της πρόπτωσης πυελικού εδάφους τύπου Ι κατά De Lancey
Τίτλος Φωτό
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Πλέγμα μονής τομής διόρθωσης κυστεοκήλης και ακράτειας ούρων από προσπάθεια

Πλέγμα​ CALISTAR A διόρθωσης κυστεοκήλης και ακράτειας ούρων από προσπάθεια
Αρχείο
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu