Παιδο-ουρολογία

VANTRIS™

Ενέσιμο εμφύτευμα για την αντιμετώπιση της κυστεοουρητηρικής πλαινδρόμισης VUR
Τίτλος Φωτό
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu