Καθετήρες ουρητηρικοί pigtail

Black Star™

Black Star™ καθετήρας ουρητηρικός με δυνατότητα αφαίρεσης χωρίς την χρήση κυστεοσκοπίου
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Mono J™

Καθετήρες ουρητηρικοί μονής θηλειάς Mono J™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

VISIO ANTI REFLUX™

Καθετήρες ουρητηρικοί pigtail με βαλβίδα αντεπιστροφής VISIO ANTI REFLUX™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

YELLOW STAR™ Κιτ

Kit τοποθέτησης καθετήρα με υδρόφιλη επικάλυψη από φωσφοριλοχολίνη για μακρά παραμονή YELLOW STAR™ ανοικτού άκρου
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

ONKOVISION TUMOR STENT™

Καθετήρας ουρητηρικός pigtail για όγκους ONKOVISION TUMOR STENT™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

WHITE STAR™ & GREEN STAR™

Καθετήρες μακράς παραμονής WHITE STAR™ KAI GREEN STAR™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu