Καθετήρες και σετ Νεφροστομίας

Malecot GEMSTAR™

Καθετήρες νεφροστομίας με άκρο τύπου Malecot GEMSTAR™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

Re entry Malecot GEMSTAR™

Καθετήρες νεφροστομίας με άκρο τύπου Re entry Malecot GEMSTAR™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

RENODRAIN DIRECT ONE STEP TECHNIQUE™

Καθετήρες νεφροστομίας με άκρη pigtail ενός βήματος RENODRAIN DIRECT ONE STEP TECHNIQUE™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

RENODRAIN DIRECT TWO STEP TECHNIQUE™

Καθετήρες νεφροστομίας με άκρη pigtail δύο βημάτων RENODRAIN DIRECT TWO STEP TECHNIQUE™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

RENODRAIN WITH MAGNUSSON LOCKING SYSTEM™

Καθετήρες νεφροστομίας με άκρη pigtail και με σύστημα κλειδώματος MAGNUSSON LOCKING SYSTEM™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News

RENODRAIN YELLOW™

Καθετήρας νεφροστομίας με άκρη pigtail με ειδική επικάλυψη φωσφοριλοχολίνης για μακρά παραμονή RENODRAIN YELLOW™
Λέξεις2-Κλειδιά: Dental Clinic, General , News
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu