Συσκευές Έγχυσης

Soluset 100/150 cc

Ογκομετρικές συσκευές έγχυσης Soluset 100-150ml
Τίτλος Φωτό

2012

Συσκευές μετάγγισης αίματος αποστειρωμένες
Τίτλος Φωτό

2448-80D/Y

Συσκευές ορού μεγαλοσταγόνων
Τίτλος Φωτό

RG-1

Συσκευές έγχυσης μικροσταγόνων με ρυθμιστή ροής
Τίτλος Φωτό

RG-E

Προεκτάσεις με ρυθμιστή ροής (βαρελάκι)
Τίτλος Φωτό
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu