Σύριγγες

Σύριγγες

Σύριγγες χωρητικότητας 1cc ινσουλίνης, 2.5cc, 5cc, 10cc, 20cc, 60 cc με χονδρό μπεκ
Τίτλος Φωτό

Σύριγγες εγχυτών

Σύριγγες για εγχυτή αξονικού τομογράφου, μαγνητικού τομογράφου και αγγειογράφου 150 & 200 ml.
Τίτλος Φωτό
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu