Επεμβατική Ακτινολογία

BISHOP μικροκαθετήρες

Μικροκαθετήρες υπερεκλεκτικού καθετηριασμού
Αρχείο

BISHOP HighFlow μικροκαθετήρες

Μικροκαθετήρες υψηλής ροής
Τίτλος Φωτό

Run &Run μικρο-οδηγό σύρμα

Συρμάτινος μικρο-οδηγός 0,016΄΄
Αρχείο

3D Snare θηλιά εξαγωγής

Θηλιά εξαγωγής ξένων σωμάτων
Τίτλος Φωτό

Paladin με ενσωματωμένο EPS φίλτρο προστασίας

Καθετήρας με μπαλόνι μεταδιαστολής καρωτίδων και ενσωματωμένο φίλτρο εμβολικής προστασίας
Τίτλος Φωτό

Καθετήρες αλλαγής - αντικατάστασης χοληφόρων τεχνική seldinger

Καθετήρες αντικατάστασης χοληφόρων σε σετ
Τίτλος Φωτό
1 2 3
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu