Συστήματα Παροχέτευσης

Παροχέτευση θώρακα 1 θαλάμου με σταθερό ή μετακινούμενο σωλήνα

Παροχέτευση θώρακα Bullau 1 θαλάμου με επιλογή σύνδεσης με τη φορητή μονάδα αναρρόφησης Mobile™
Τίτλος Φωτό

Παροχέτευση θώρακα 3-4 θαλάμων με μηχανικό έλεγχο της αναρρόφησης

Παροχέτευση θώρακα 3-4 θαλάμων ρύθμισης της αρνητικής πίεσης της αναρρόφησης με μηχ.βαλβίδα
Τίτλος Φωτό

Παροχέτευση θώρακα 3-4 θαλάμων υδάτινου ελέγχου της αναρρόφησης

Παροχέτευση θώρακα Bullau 3-4 θαλάμων ρύθμισης της αρνητικής πίεσης αναρρόφησης με υγρό
Τίτλος Φωτό

Παροχέτευση θώρακα 2 θαλάμων με μονάδα μετατροπής σε 3 θαλάμων

Παροχέτευση θώρακα Bullau 2 θαλάμων με δυνατότητα σύνδεσης με φορητή μονάδα αναρρόφησης
Τίτλος Φωτό

Παροχέτευση θώρακα 3-4 θαλάμων ξηρού ελέγχου αναρρόφησης

Πλήρως ξηρό σύστημα παροχέτευσης θώρακα Bullau 3-4 θαλάμων με μηχανική βαλβίδα
Τίτλος Φωτό

Drentech mobile REDLINE καινοτόμο σύστημα

Φορητό αδιάβροχο σύστημα REDLINE για μετατροπή του Bullau 2 θαλάμων σε 3 θαλάμων
Αρχείο
1 2 3 4
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu