Επεμβατική Kαρδιολογία

3D MicroSnare θηλιά απόσυρσης ξένων σωμάτων

Θηλιά εξαγωγής για στεφανιαία αγγεία
Τίτλος Φωτό

POSEIDON hydro-guidewire για αγγειακό καθετηριασμό

Υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί
Τίτλος Φωτό

Αγγειογραφικοί καθετήρες στεφανιαίων

Αγγειογραφικοί καθετήρες στεφανιαίων αγγείων
Αρχείο
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu