Πρόπτωση Πυελικού εδάφους

Πλέγμα διόρθωσης κυστεοκήλης μονής τομής, αραιής πλέξης

CALISTAR S™ πλέγμα αραιής πλέξης για τη διόρθωση κυστεοκήλης και παθησεων πυελικού εδάφους
Τίτλος Φωτό

Πλέγμα μονής τομής διόρθωσης ορθοκήλης-πρόπτωσης πυελικού εδάφους

CALISTAR P™ πλέγμα διόρθωσης ορθοκήλης και αντιμετώπισης πρόπτωσης πυελικού εδάφους
Τίτλος Φωτό

Πλέγμα διόρθωσης κυστεοκήλης-αντιμετώπισης ακράτειας ούρων από προσπάθεια

NAZCA TC™ πλέγμα αντιμετώπισης κυστεοκήλης και ελέγχου της ακράτειας ούρων
Τίτλος Φωτό

Πλέγμα μονής τομής για διόρθωση πρόπτωσης πυελικών δομών- apical POP

SPLENTIS πλέγμα για την διόρθωση της πρόπτωσης πυελικού εδάφους τύπου Ι κατά De Lancey
Τίτλος Φωτό

ANCORIS σύστημα POP

Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης κολπικού κολοβώματος
Αρχείο

Πλέγμα διόρθωσης ορθοκήλης

NAZCA R™ πλέγμα για την αντιμετώπισης της ορθοκήλης και των ελαττωμάτων του πυελικού εδάφους
Τίτλος Φωτό
1 2
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Swiss Cert
Swiss Cert Approval
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu