Πιστοποιήσεις

ISO 13485 : 2016
Click here to download
ISO 9001 : 2015
Click here to download
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Click here to download
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Click here to download
Πιστοποιήσεις

Με στόχο τη συνεχή διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας και την ικανοποίηση των πελατών της, η εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων,  έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα DQS Hellas για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 και της έχει χορηγηθεί βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών και διεθνών κανονιστικών και νομικών προτύπων και οδηγιών. Για την ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ, πρώτιστο μέλημα αποτελεί  η εφαρμογή κανόνων πιστοποίησης και ελέγχου  καθώς και η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε όλα τα στάδια της επιχείρησης, από τη σύνταξη και διαχείριση εσωτερικών εγγράφων μέχρι το συντονισμό και τη διαρκή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, με βάση τις προυποθέσεις που καθορίζονται από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τις σχετικές οδηγίες- προδιαγραφές των εν λόγω προτύπων.

 

ISO 13485 : 2016
Click here to download
ISO 9001 : 2015
Click here to download
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Click here to download
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Click here to download
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu