ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα
Υποστήριξη πελατών
  • Τηλ: 210-6630269 εσωτ. 3
  • E-mail: sales@inexmedical.gr
Γραμματεία
  • Τηλ: 210-6630268 εσωτ. 1
  • E-mail: info@inexmedical.gr
Λογιστήριο
  • Τηλ: 210-6630266 εσωτ. 5
  • E-mail: accountingb@inexmedical.gr
Icon1
ISO 9001:2015 - ISO 13485:2012 - ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004
Icon1
Αιγαίου 27 Σπάτα Αττικής ΤΚ 19004
Icon1
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης
Copyrights ©2017: InexMedical.gr, Powered by InfoPush.eu